Tomasz Szczerbicki

Tomasz Szczerbicki

Menu

Alfa Romeo 1910 – 2010

Praca zbiorowa (mój rozdział o historii), Warszawa 2010