Tomasz Szczerbicki

Tomasz Szczerbicki

Menu

Lwowska Gazeta Automobilowa – pierwsze polskie czasopismo motoryzacyjne

Tomasz Szczerbicki, AUTOMOBILISTA nr  2 / 2010