Tomasz Szczerbicki

Tomasz Szczerbicki

Menu

Motocykle Wojska Polskiego 1918 – 1950

Tomasz Szczerbicki, Warszawa 2009