Tomasz Szczerbicki

Tomasz Szczerbicki

Menu

Samochody osobowe i osobowo-terenowe Wojska Polskiego 1918 – 1950

Tomasz Szczerbicki, Warszawa 2008